Package 4

Package 2 ราคา 63,000 บาท

  • หลุมฝังศพแบบ S1 ภายนอกทาสีขาว พร้อมป้ายหินแกรนิต สลักชื่อ และติดรูป ขาวดำ
  • หีบแบบหกเหลี่ยมสีขาว ฝาชั้น ขอบบัว มีไม้กางเขน
  • รถตู้สำหรับเคลื่อนย้ายหีบศพจาก โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ถึง สุสานเอเดน จังหวัดราชบุรี
  • เจ้าหน้าที่ยกหีบ 4 คน
  • ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการจอง 7,000 บาท

รูปแบบหลุมฝังศพภายนอกและภายใน

หีบศพแบบหกเหลี่ยมสีขาว ฝาชั้น ขอบบัว มีไม้กางเขน

christian-9000.jpg
ขนาด กว้าง 62 ซม. ยาว 196 ซม. สูง 59 ซม.
 ฝาทำจากไม้ MDF ตัวหีบทำจากไม้พาร์ติเกิ้ล ภายในกรุด้วยผ้าเงา จับจีบรอบ พร้อมหมอน
รถตู้สำหรับย้ายหีบศพไปสุสานเอเดน ( ญาติสามารถนั่งไปด้วยได้ 3-4 ท่าน )