สุสาน

สุสานเอเดน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 13 ไร่ 98 วา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (ดูแผนผัง)
จัดสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามพรบ.สุสานและฌาปนสถาน มีรูปแบบหลุมให้เลือกตามความต้องการ

ศาลาประกอบพิธี มีขนาด 10 ม.x 15 ม.
มีห้องน้ำด้านหลังศาลาประกอบพิธี รองรับสมาชิกได้ประมาณ 80 คน

sala_inside_resize_web sala_overview_resize_web

รูปภาพเพิ่มเติม กรุณา คลิก