แบบซองสำหรับบรรจุหีบ

1.S1

2.S1 ไซส์ใหญ่พิเศษ

 

Advertisements