หีบบรรจุศพ

christian-4000
หีบแบบประหยัดทรงสี่เหลี่ยมสีขาว ราคา 4,000 บาท คลิกเพื่อดูขนาดและรายระเอียดเพิ่มเติม
christian-5500
หีบแบบประหยัดทรงหกเหลี่ยมสีขาว ราคา 5,500 บาท คลิกเพื่อดูขนาดและรายระเอียดเพิ่มเติม
christian-7000
หีบทรงหกเหลี่ยมสีขาว ฝาชั้น ขอบตรง ราคา 7,000 บาท คลิกเพื่อดูขนาดและรายระเอียดเพิ่มเติม
christian-9000
หีบทรงหกเหลี่ยมสีขาว ฝาชั้น ขอบบัว ราคา 9,000 บาท คลิกเพื่อดูขนาดและรายระเอียดเพิ่มเติม
christian-10000Brown
หีบทรงหกเหลี่ยมสีขาว/สีไม้ ฝาชั้น ขอบบัว ราคา 10,000 บาท คลิกเพื่อดูขนาดและรายระเอียดเพิ่มเติม
christian-10000White
หีบทรงหกเหลี่ยมสีขาว/สีไม้ ฝาชั้น ขอบบัว ราคา 10,000 บาท คลิกเพื่อดูขนาดและรายระเอียดเพิ่มเติม
christian-35000
หีบทรงหกเหลี่ยมไม้สักแท้ ฝาชั้น ขอบบัว ราคา 35,000 บาท คลิกเพื่อดูขนาดและรายระเอียดเพิ่มเติม