รูปแบบหลุมและค่าใช้จ่ายต่างๆ

  • แบบหลุมภายในสุสานเอเดนที่ใช้ในปัจจุบัน คือ
  1. แบบ S1 คือแบบเดี่ยว ตกแต่งภายนอกด้วยสีทาถายนอกสีขาว รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา คลิก
  2. แบบ S1 ไซส์พิเศษ คือแบบเดี่ยว ตกแต่งภายนอกด้วยสีทาภายนอกสีขาว แต่มีขนาดใหญ่กว่า สำหรับชาวต่างชาติและหีบที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา คลิก
  3. แบบ DB 1 คือแบบคู่หลุมติดกันและมีหลังคา รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา คลิก
  4. แบบ DB 2 คือแบบคู่หลุมไม่ติดกันและมีหลังคา รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา คลิก
  5. ออกแบบเอง ในกรณีจะใช้ได้เฉพาะ คริสตจักรหรือครอบครัวขนาดใหญ่ ที่ได้จองพื้นที่ภายในสุสาน ในลักษณะเป็นแปลงใหญ่ ซึ่งในขณะนี้มีคริสตจักรและครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ที่ได้ทำการจองเป็นแปลงใหญ่โดยมีขนาดพื้นที่ในการทำหลุมในแต่ละแปลง ตั้งแต่แปลงละ 55 ถึง แปลงละ 220 หลุม
  • การจองพื้นที่ล่วงหน้าสำหรับทำหลุมฝังศพ

สามารถจองพื้นที่ภายในสุสานเอเดนไว้ล่วงหน้าสำหรับทำหลุมฝังศพได้ โดยมีลักษณะการจอง ทั้งแบบ เดี่ยว คู่ ครอบครัวขนาดเล็ก ครอบครัวขนาดใหญ่ และแบบโซนคริสตจักร โดยในแต่ละแบบได้แบ่งเป็นโซนดังนั้นในแต่ละโซนจะมีแบบหลุมที่เหมือนกัน ภายในสุสานเอเดนมีพื้นที่สำหรับทำหลุมทั้งสิ้น 3,000 หลุม ขณะนี่มีการจองไปแล้วประมาณ 700 หลุม รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา คลิก 

  • หีบสำหรับบรรจุศพ มีตั้งแต่ราคา 4,000 – 35,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา คลิก
  • ค่ารถตู้ในการเคลื่อนย้ายหีบจากกรุงเทพฯ ถึง สุสานเอเดน ราคา 6,000 บาท และอาหารกล่องกล่องละ 50 บาท ดูตัวอย่างภาพ กรุณา คลิก