ระเบียบการใช้สุสาน

  1. สุสานเอเดนเป็นสุสานสำหรับพี่น้องคริสเตียนเท่านั้น
  2. ในกรณีญาติผู้เสียชีวิตที่มาเยื่ยมหลุมฝังศพ และยังไม่ได้เป็นคริสเตียน ห้ามจุดธูป ประทัด             หรือนำเครื่องเซ่นไหว้ เข้ามาใช้ในสุสานเอเดน
  3. สุสานเอเดนไม่ได้ทำหลุมฝังศพไว้ล่วงหน้า ทางสุสานเอเดนจะทำต่อเมื่อจะมีการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้หลุมฝังศพเท่านั้น ซึ่งใช้เวลาในการขุดและก่อซองสำหรับบรรจุหีบศพ เป็นเวลา 3 วัน โดยจะเริ่มนับจากวันที่  โอนเงินค่ามัดจำ ( โอนก่อนเที่ยง ) โอนหลังจากนั้นให้นับวันถัดไปเป็นวันเริ่มงาน
  4. ทางสุสานเอเดนจะเก็บค่าบำรุงรายปี ปีละ 500-1,500 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของหลุมฝังศพ โดยให้ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี ภายในเดือนมกราคมของทุกปี หลังจากชำระเงินแล้ว ส่งสลิปพร้อมแจ้งชื่อมายัง edencemetery@gmail.com หรือ line ID : edencemetery