เกี่ยวกับเรา

Daraneeคุณย่าดารณี อัจนานุกุล

                      สุสานแห่งนี้จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ คุณย่าดารณี อัจนานุกุล เนื่องจากคุณย่าเห็นว่าสุสานสำหรับพี่น้องคริสเตียนมีค่อนข้างจำกัด อีกทั้งสุสานของคริสตจักรบางแห่งมีพื้นที่สำหรับสมาชิกในสังกัดเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับพี่น้องคริสเตียนอีกจำนวนมาก อีกทั้งยังมีราคาค่อนข้างสูงจึงทำให้  คุณย่ารู้สึกมีภาระใจและอยากที่จะมีส่วนร่วมในการจัดสรรที่ดินสำหรับทำเป็นสุสานสำหรับพี่น้องคริสเตียนแต่ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดการสุสานและเป็นหลานของคุณย่า ก็ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งและขอใบอนุญาตในขณะที่คุณย่ายังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากส่วนตัวของข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญ อีกทั้งเรายังไม่มีเงินทุนที่จะดำเนินการได้ จนกระทั่งคุณย่าเสียชีวิตข้าพเจ้าและครอบครัวไม่สามารถหาสุสานเพื่อที่จะฝังศพคุณย่าได้ ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูง และสุสานของคริสตจักรต่างๆที่มี  ก็สงวนสิทธิไว้สำหรับสมาชิกคริสตจักรเท่านั้น ทำให้ข้าพเจ้าต้องนำร่างของคุณย่าไปฝังไว้ที่สุสานจังหวัดชลบุรี ซึ่งคุณปู่ได้เตรียมไว้ หลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มคิดถึงเจตนารมณ์แต่เดิมของคุณย่า ข้าพเจ้าจึงได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งและขอใบอนุญาต ตามระเบียบราชการ จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า

” การจากไปของคุณย่านั้น ได้เป็นพระพรสำหรับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆ ที่ประสบปัญหาในแบบเดียวกัน และการจากไปของพี่น้องคริสเตียนหนึ่งคน ก็จะเป็นพระพรสำหรับพี่น้องคนอื่นๆเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง “

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของสุสานเอเดนคือ

  • เพื่อใช้เป็นสุสานสำหรับพี่น้องคริสเตียนทุกคริสตจักร ทุกสังกัด ที่มีความเชื่อ และความเข้าใจใน

พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

สำหรับพี่น้องคริสเตียนที่มีคำถามเพิ่มเติม ข้าพเจ้าได้รวบรวมคำถามที่มักพบบ่อยๆไว้แล้ว คลิกที่นี่

ทั้งนี้ทางผู้จัดการสุสานได้ดำเนินการขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อีกทั้งสุสานนี้ได้ก่อสร้างตามมาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน ที่กำหนดไว้ใน

พรบ.สุสานและฌาปนสถาน


สุสานเอเดน

มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 13 ไร่ 98 วา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 

AutoSave_Landscape update 555~


This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 


 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s